Ảnh chi tiết Volkswagen Passat Bluemotion High

Dòng xe chủ lực của Volkswagen tại thị trường Việt Nam là Passat có thêm phiên bản BlueMotion High

volkswagen-passat-bluemotion-high-my2018-32.jpg

volkswagen-passat-bluemotion-high-my2018-31.jpg

volkswagen-passat-bluemotion-high-my2018-34.jpg

volkswagen-passat-bluemotion-high-my2018-33.jpg

volkswagen-passat-bluemotion-high-my2018-14.jpg

volkswagen-passat-bluemotion-high-my2018-4.jpg

volkswagen-passat-bluemotion-high-my2018-3.jpg

volkswagen-passat-bluemotion-high-my2018-9.jpg

volkswagen-passat-bluemotion-high-my2018-10.jpg

volkswagen-passat-bluemotion-high-my2018-15.jpg

volkswagen-passat-bluemotion-high-my2018-6.jpg

volkswagen-passat-bluemotion-high-my2018-12.jpg

volkswagen-passat-bluemotion-high-my2018-13.jpg

volkswagen-passat-bluemotion-high-my2018-16.jpg

volkswagen-passat-bluemotion-high-my2018-17.jpg

volkswagen-passat-bluemotion-high-my2018-18.jpg

volkswagen-passat-bluemotion-high-my2018-19.jpg

volkswagen-passat-bluemotion-high-my2018-22.jpg

volkswagen-passat-bluemotion-high-my2018-21.jpg

volkswagen-passat-bluemotion-high-my2018-27.jpg

volkswagen-passat-bluemotion-high-my2018-30.jpg

volkswagen-passat-bluemotion-high-my2018-24.jpg

volkswagen-passat-bluemotion-high-my2018-26.jpg

volkswagen-passat-bluemotion-high-my2018-25.jpgẢnh: Thành Nhơn