Nguyễn Văn Lâm

Thái độ phục vụ chu đáo, chất lượng dịch vụ tốt, giá cả hợp lý… tôi có ấn tượng tốt khi vào Volkswagen Dũng Lạc. Tôi mất một đoạn đường khá xa dể đến Volkswagen Dũng Lạc nhưng tôi hoàn toàn yên tâm khi mang xe vào đây nên tôi không ngần ngại việc đó.